Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi (CAS II) Projesi “Ceza Yargılamasında Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Gerekçeli Karar Yazımı” Konulu Webinar

Genel Müdürlüğümüzün ana yararlanıcı olarak yürütmekte olduğu Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi (CAS II) Projesi kapsamında; 24 Haziran 2020 tarihinde 81 ilden Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Hâkimi ile Başkanının yanı sıra HSK, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Adalet Akademisi Eğiticilerinin katılımı ile "Ceza Yargılamasında Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Gerekçeli Karar Yazımı" konusunda “Bluejeans Events” programı üzerinden çevrimiçi bir webinar gerçekleştirilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Yargıtay’dan konuşmacıların yer aldığı, Prof. Dr. Osman Doğru’nun moderatörlük yaptığı webinarda; AİHM, AYM ve Yargıtay içtihadı ışığında gerekçeli karar standardı ve deliller incelenirken gerekçelendirme zorunluluğu konularına değinilmiştir.
 

Fotoğraflar