Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi (CAS II) Projesi Siber Suçlar Konulu Yuvarlak Masa Toplantısı

     Genel Müdürlüğümüzün ana yararlanıcı olarak yürütmekte olduğu CAS II projesi kapsamında 26-27 Şubat 2020 tarihinde İzmir ilinde "Usuli Güvenceler Sağlanırken Siber Suçlarla Etkili Mücadelede Karşılaşılan Zorluklar" konulu  bir Bölgesel Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) uygulaması da esas alınarak "Günümüzde Bilişim Suçları ve İnternet Yolu ile İşlenen Suçlarla Etkili Mücadelede  ile  Siber Suçlara İlişkin Elektronik Delillerin Değerlendirilmesi ve Kabul Edilebilirliği Konusunda Karşılaşılan Temel Zorluklar ve Karşılaştırmalı İyi Uygulama Örnekleri", "İnternet Üzerinden İşlenen Dolandırıcılık Suçları","İnternet Üzerinden Çocuk İstismarı ve Tacizi", "Siber Suçlarla Mücadelede Kişisel Verilerin Korunması" konularına ilişkin mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan problemlerin tespiti, tartışılması, ihtiyaçların belirlenmesi ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla gerçekleştirilen programda ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından sunumlar gerçekleştirilmiş olup anılan programa  Siber Suç Bürolarının bulunduğu ve yoğun olarak işlendiği il Cumhuriyet Başsavcılıklarında görevli Cumhuriyet Savcıları, Yargıtay tetkik hâkimleri, Yargıtay Savcıları, Bölge Adliye Mahkemesi Başkan ve üyeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Türkiye Bankalar Birliği,Bilgi ve Teknoloji Kurumu,Avrupa Konseyi ve  Genel Müdürlüğümüz temsilcileri katılım sağlamıştır.

Fotoğraflar