Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi (Cas II) Projesi Yönetim Toplantısı

      Genel Müdürlüğümüzün ana yararlanıcı olduğu Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Yargı Mensuplarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) İhlallerinin Önlenmesi Konusunda Kapasitelerinin Artırılması (CAS II) Projesi kapsamında 7 Şubat 2020 tarihinde Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisinde bir yönetim toplantısı gerçekleştirilmiştir.
     
Toplantıya AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Sn Ayşe Nur Önsoy, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkan Yardımcısı Sn. Pınar Başpınar, Adalet Akademisi ve Genel Müdürlüğümüz temsilcileri katılmıştır. Toplantıda anılan projenin işleyişi ve gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin bilgi ve görüş paylaşımında bulunulmuştur.