Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Yargı Mensuplarının AİHS İhlallerinin Önlenmesi Konusunda Kapasitelerinin Artırılması (CAS II) Projesi İhtiyaç Analizi Çalışması Toplantıları 16-20 Aralık 2019

Genel Müdürlüğümüzün ana yararlanıcı olarak yürütmekte olduğu CAS II projesinin odak konularını oluşturan cezai konularda usuli teminatlar (tutukluluk ve adil yargılanma, ifade ve sorgu ile diğer savunma hakları olmak üzere delillerin sunulması ve kabul edilebilirliği), bilişim suçları, terör ve terörizmin finansmanı, kaçakçılık ile aklama suçları konularına ilişkin mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan problemlerin tespiti amacıyla bir ihtiyaç analizi çalışması gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu amaçla proje kapsamında görevlendirilen uluslararası ve ulusal uzmanların da bulunduğu proje ekibi temsilcilerinden oluşan heyet, 06- 08 Kasım 2019 tarihleri arasında Ankara'da yargı kurumlarının temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirmiş olup bahse konu proje ihtiyaç analizi çalışmasının ikinci adımı ise 16-20 Aralık 2019 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; İstanbul Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcıları, Sulh Ceza Hâkimleri ile Ağır Ceza Mahkemesi Başkan ve Üyeleri, Bölge Adliye Mahkemesinde görev yapan Cumhuriyet Savcıları ve hâkimleri; Adli Tıp Kurumu Başkanlığı temsilcileri, İstanbul Barosu avukatları, Türkiye Bankalar Birliği temsilcileri ile ayrı ayrı görüşmeler yapılmış ve mevzuat veya uygulamadan kaynaklı sorun ile ihtiyaçların tespitine yönelik bilgi paylaşımında bulunulmuştur.

Fotoğraflar