iPROCEEDS-2 Projesi Kapsamında 11-13 Mayıs 2022 Tarihlerinde Ankara'da "Darknet, Sanal Para ve Mali Araştırma" Konusunda Eğitim Düzenlendi

Güneydoğu Avrupa ülkelerinde internet üzerinden işlenen suçlardan gelir elde etmeyle mücadele ve bölge ülkeleri arasındaki işbirliği ve kapasite arttırılması hedefleriyle Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projeleri kapsamında ülkemizle birlikte Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Kosova’ya yönelik hazırlanan, Genel Müdürlüğümüzün de ulusal proje ekibinde olduğu iPROCEEDS-2 bölgesel projesi kapsamında 11-13 Mayıs 2022 Tarihlerinde Ankara'da "Darknet, Sanal Para ve Mali Araştırma" konusunda bir eğitim düzenlenmiş olup söz konusu eğitimde farklı Adliyelerdeki Bilişim Suçları Bürosunda görev yapan yedi Cumhuriyet savcısının yanısıra projenin diğer ulusal ortakları olan Emniyet Genel Müdürlüğü ve MASAK'tan temsilciler de yer almıştır.
Eğitimde yabancı uzmanlar tarafından diğer ülke örnekleri aktarılmış ve vaka çalışmaları aracılığıyla bilgi ve uygulama biraraya getirilmiştir.