II. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Suçu Değerlendirme Toplantısı

    Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçuyla daha etkin mücadele edilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüzün 10.04.2023 tarihli yazısı ile on beş merkezde "Aklama Suçu Soruşturma Bürolarının" kurulmasından  sonra, aklama suçları alanında yaşanan sorunlara çözüm önerileri getirmek ve uygulama durum analizini yapmak üzere bahse konu bürolardan ve aklama suçlarından sorumlu Cumhuriyet savcılarının katılımıyla 12.07.2023 tarihinde çevrim içi toplantılar gerçekleştirilmiştir. 
    Anılan toplantıya, Adana, Ankara, Antalya, Bakırköy, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İstanbul Anadolu, İzmir, Kayseri, Konya, Küçükçekmece, Mersin ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı "Aklama Suçu Soruşturma Bürolarından" sorumlu Cumhuriyet savcıları ile Ankara Batı, Denizli, Eskişehir, Gebze, Karşıyaka, Kocaeli, Mardin, Sakarya, Van ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıklarında 1/2 iş bölümü ile aklama suçlarına bakmakla görevli Cumhuriyet Savcıları katılmıştır.

Fotoğraflar