IV. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Suçu Değerlendirme Toplantısı (Çevrimiçi)

    Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçuyla daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla 15 Büyükşehirde kurulan "Aklama Suçu Soruşturma Büroları"nda görevli Cumhuriyet savcılarının katılımıyla 25.01.2024 tarihinde çevrim içi toplantı gerçekleştirilmiştir. 

Fotoğraflar