Lekelenmeme Hakkı Kapsamında Verilen SYOK Kararları Değerlendirme Toplantısı

 Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı ile hak arama hürriyeti arasında makul dengenin sağlanması amacıyla 15.08.2017 tarihli ve 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 145 inci maddesiyle; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 158 inci maddesinin altıncı fıkrasına eklenen düzenleme ile Türk ceza adalet sistemine entegre edilen soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar ve incelemeler ile ilgili uygulamalar sırasında ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışıldığı “Ceza Muhakemesinde Lekelenmeme Hakkı Çalıştayı” müracaat bürolarında görev yapan 25 Cumhuriyet savcısı ile 10 HSK müfettişinin katılımıyla, 15 Ekim 2020 tarihinde Ankara Hâkimevi’ nde yapılmıştır.
 Ceza İşleri Genel Müdürü sayın Yakup MOĞUL ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit GÜL’ün açılış konuşmalarıyla başlayan Çalıştay’da Prof. Dr.Dr. h.c. Bahri ÖZTÜRK, Prof. Dr. Mahmut KOCA, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ve Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimleri tarafından yapılan sunumların ardından lekelenmeme hakkı bakımından uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri öğreti ve yargı kararları doğrultusunda ele alınmıştır.
             

 

Fotoğraflar