Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu 8-9 Kasım 2021 Tarihlerinde Ankara'da Gerçekleştirilmiştir.

  Masumiyet Karinesi, Lekelenmeme Hakkı, Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkının Temel Hak ve Hürriyetlere Yansımaları, Lekelenmeme Hakkı Kapsamında Soruşturmanın Gizliliği, Lekelenmeme Hakkı Kapsamında Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararı ve Ceza Muhakemesi Kanununda Yeni Düzenlemeler konu başlıklı 5 oturumda toplam 14 konunun ele alındığı “Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu”; yargı kurumlarının üst düzey temsilcileri, Yargıtay Daire Başkan ve üyeleri, Adalet Bakanlığı temsilcileri, HSK müfettişleri, Cumhuriyet Başsavcıları, Cumhuriyet savcıları, Anayasa Mahkemesi raportörleri, Yargıtay tetkik hâkimleri, Yargıtay Cumhuriyet savcıları, akademisyenler ile hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının katılımıyla 8-9 Kasım 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
  Sempozyumun açılış konuşmaları Türkiye Barolar Birliği Başkanı sayın Metin Feyzioğlu, Adalet Bakanı sayın Abdulhamit Gül, Danıştay Başkanı sayın Zeki Yiğit, Yargıtay Başkanı sayın Mehmet Akarca ve Anayasa Mahkemesi Başkanı sayın Zühtü Arslan tarafından yapılmıştır.
  Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyesi Prof. Dr. Cumhur Şahin, Prof. Dr. İlhan Üzülmez, Prof. Dr. Mahmut Koca, Prof. Dr. Muharrem Özen ve Prof. Dr. Berrin Akbulut’un moderatörlüğünü yaptığı oturumlarda Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Prof. Dr. Olgun Değirmenci, Prof. Dr. Devrim Güngör, Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, Doç. Dr. Murat Önok, Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Kemal Ertürk, Doç. Dr. Güneş Okuyucu Ergün, Yargıtay Üyesi Kürşat Hamurcu, Doç. Dr. Neslihan Göktürk, Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, Dr. Hakan Kızılarslan ve Prof. Dr. Feridun Yenisey  tarafından yapılan sunumların ardından masumiyet karinesi ve  lekelenmeme hakkı bakımından uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri öğreti ve yargı kararları doğrultusunda ele alınmıştır.
  Sempozyum, Adalet Bakan Yardımcısı sayın Zekeriya Birkan'ın kapanış konuşmaları ile sona ermiştir.