"Siber Dünyada Terörizmin Finansmanıyla Mücadele" Konulu Uluslararası Çalıştay 11-12 Aralık 2023 Tarihlerinde İstanbul’da Gerçekleştirildi.

   Yargıtay Üyeleri, Ceza İşleri Genel Müdürü Sn. Ali Öztürkmen, Daire Başkanı Sn. Kemal Ertürk ve Sn. Fatih Öztürk ile diğer Adalet Bakanlığı temsilcileri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sn. Şaban Yılmaz başta olmak üzere diğer illerden Cumhuriyet Başsavcıları ve Adalet Komisyonu Başkanları, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı, Adli Tıp Kurumu temsilcileri, Hâkim ve Cumhuriyet savcıları, kolluk kuvvetleri, diğer ilgili mali kurumların temsilcileri, ulusal ve uluslararası uzmanlar ile Öğretim üyeleri terörizmin finansmanına odaklanarak terörizmle ilgili suçlarla daha iyi mücadele etmek için standartları, zorlukları ve bakış açılarını iki gün boyunca mercek altına aldılar. 
   Katılımcılar, siber suçlar ve terörizmin finansmanı suçlarının birlikte işlenmesi halinde bu suçların soruşturulması ve kovuşturulmasına dair güvenceler sağlayan insan hakları standartları konusunda Türk ve yabancı uzmanlarla görüş alışverişinde bulunma fırsatı bulmuşlardır. İkinci gün gerçekleştirilen grup çalışmaları sırasında, özellikle dijital ortamda işlenen terörizmin finansmanı suçu bu suçtan elde edilen gelirler ve bunlara el konulması ile müsaderesi, delillerin değerlendirilmesi konularında etkinliğe değer katan bulgu ve sonuçlara ulaşılmıştır.