Suç Gelirleri ile Mücadele Bağlamında Türk Ceza Hukuku Uygulamaları Çalıştayı

Terörizmin finansmanı ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçlarıyla daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla 18-19-20 Nisan 2024 tarihlerinde Antalya’da 110 Cumhuriyet savcısının katılımıyla Suç Gelirleri ile Mücadele Bağlamında Türk Ceza Hukuku Uygulamaları Çalıştayı düzenlenmiştir.