I. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Suçu Değerlendirme Toplantısı

   Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçuyla daha etkin mücadele edilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüzün 10.04.2023 tarihli yazısı ile on beş merkezde "Aklama Suçu Soruşturma Bürolarının" kurulmasından  sonra, aklama suçları alanında yaşanan sorunlara çözüm önerileri getirmek ve uygulama durum analizini yapmak üzere bahse konu bürolardan sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekillerinin katılımıyla 14.06.2023 tarihinde çevrim içi toplantı gerçekleştirilmiştir. 
    Anılan toplantıya, Adana, Ankara, Antalya, Bakırköy, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İstanbul Anadolu, İzmir, Kayseri, Konya, Küçükçekmece, Mersin ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılıklarının, "Aklama Suçu Soruşturma Bürolarından" sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilleri katılmıştır.

Fotoğraflar