Terörizmin Finansmanı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama Suçlarıyla Mücadele İstişare Toplantısı (Çevrimiçi)

155/1 Nolu Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Genelgesi kapsamıda öngörülen hususların değerlendirilmesi, mevzuat ve uygulama durumunun analizinin yapılması amacıyla 138 Ağır Ceza Mahkemesinde görevli Cumhuriyet başsavcısının katılımı ile 20.12.2021-23.12.2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak sekiz oturum düzenlenmiştir.

Fotoğraflar