Terörizmin Finansmanı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama Suçlarıyla Mücadele Koordinasyon Toplantısı (Çevrimiçi)

155/1 Nolu Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Genelgesi kapsamıda öngörülen hususların değerlendirilmesi, mevzuat ve uygulama durumunun analizinin yapılması amacıyla 144 Ağır Ceza Mahkemesinde görevli 165 Cumhuriyet savcısının katılımı ile çevrimiçi olarak düzenlenmiştir. 

Fotoğraflar