"Terörizmin Finansmanıyla Mücadelede Usuli Güvenceler" Konulu Uluslararası Çalıştay 19-20 Eylül 2022 Tarihlerinde Ankara'da Gerçekleştirildi.

   Adalet Bakanlığı, kolluk kuvvetleri, barolar ve diğer ilgili mali kurumların temsilcileri terörizmin finansmanına odaklanarak terörizmle ilgili suçlarla daha iyi mücadele etmek için standartları, zorlukları ve bakış açılarını iki gün boyunca mercek altına aldılar. Katılımcılar, bu suçların soruşturulması ve kovuşturulmasında güvenceler sağlayan insan hakları standartları konusunda Türk ve yabancı uzmanlarla görüş alışverişinde bulunma fırsatı bulmuşlardır. İkinci gün yapılan vaka çalışması tartışmaları esnasında, özellikle adil yargılanma, adli yardım ve özel hayata saygı hakkı alanlarında etkinliğe değer katan sonuçlara ulaşılmıştır.

Fotoğraflar