Türkiye'de Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi Ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Projesi Kapanış Konferansı

      Genel Müdürlüğümüz ve Türkiye Adalet Akademisi'nin ana yararlanıcı olduğu kısaca CAS II projesi 3 Ekim 2019 tarihinde yapılan açılış programıyla başlamıştır.
   Proje kapsamında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) uygulanması konusunda ceza adaleti sisteminin geliştirilmesi; ceza adaleti kurumları ile hukuk çalışanlarının AİHS hükümlerini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadını uygulaması konusunda kapasitesini ve insan hakları hukuku konusunda işbirlikleri ile farkındalıklarını artırmaya katkı sağlama hedefine yönelik cezai konularda usuli teminatlar, bilişim suçları ve terörizmin finansmanı alanlarında çalışmalar yürütülmüştür.
  Gerçekleştirilen faaliyetlerin ardından Projenin kapanışının Sayın Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'un teşrifleriyle 30 Kasım 2023 yapılmıştır.
    Programa Adalet Bakanı Yardımcıları Sn. Ramazan Can, Sn. Akın Gürlek, Sn. Hasan Yılmaz ve Sn. Niyazi Acar, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Sn. Mehmet Akif Ekinci ve diğer üyeler, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Sn. William Massolin, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Bölüm Başkanı Sn. Alexander Fricke, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Direktörü Sn. Christophe Poirel (çevrimiçi), Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Pavel Vacek, Jandarma Genel Komutanlığı Asyş.D.Bşk. Tuğgeneral Engin Avcı, Bakanlığımızın Birim amirleri, Proje ortağı olan kurumlarınızın başkan ve temsilcileri, Cumhuriyet başsavcıları ve komisyon başkanları, Yargıtay mensupları, üniversitelerden temsilciler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılım sağlamıştır.
   Kapanış töreninin ardından bir panel düzenlenmiş olup projenin odak konuları olan usulü güvenceler, terörizmin finansmanı ve siber suçlar konularında panelistler sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.